More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!


PrimSec - Perimetrický systém

PrimSec je perimetrický systém pro ochranu objektů proti neoprávněnému vniknutí.


 • Včasná detekce nežádoucího vstupu osob, eliminace planých poplachů
 • V současnosti nejlepší a technologie, chráněná patentem
 • Snadná montáž - velmi rychlá instalace a uvedení do provozu, automatická kalibrace
 • Bez údržby - nulové náklady na údržbu
 • Instalace možná i do země - neviditelná ochrana perimetru
 • Stupěň krytí IP68, certifikováno pro třídu prostředí IV. -25*C až do +75*C
 • Unikátní systém vyhodnocení signálu ve 3D - samostatní vyhodnocení poplachu pro osy X, Y a Z
 • Velmi přesná detekce ve všech klimatickcýh podmínkách

Senzor má vlastní vyhodnocovací logiku včetně schopnosti testování vlastní funkčnosti. Každý senzor obsahuje mikroprocesor, který umožňuje individuální nastavení parametrů jednotlivých snímačů a schopnost automatické komunikace se sousedními senzory na kabelu. Tímto je zajištěna vysoká odolnost vůči falešným poplachům generovaných vlivem klimatických podmínek.


Technické parametry
Napájecí napětí12V DC
Rozsah pracovních teplot
Zahajovací jednotka
detekční kabel a ostatní prvky

-10*C až +40*C
-25*C až +60*C
Stupěň zabezpečení
(Certifikace NBÚ ČR)
4 - pro vysoká rizika
(objekty národního a vyššího významu)
Prostředí
Zahajovací jednotka
Detekční kabel a ostatní prvky
 
Třída prostředí II.
Třída prostředí IV.
Stupěň krytí
Zahajovací jednotka
Detekční kabel a ostatní prvky
 
IP 65
IP 68
Maximální proudový odběr
Zahajovací jednotka (samostatná)
Detektor (max. 350 detektorů)
 
max. 700mA
max. 5mA
Rozměry66 x 202 x 148 mm (V x Š x H)
Hmotnost (zahajovací jednotka)1,2 kg

 • Jednotlivé senzory umožňují individuální nastavení, mají schopnost vzájemné komunikace
 • Unikátní systém vyhodnocení signálu ve 3D
 • Velmi přesná detekce ve všech klimatických podmínkách
 • Neomezený počet virtuálních zón
 • Možnost připojení a ovládání i jiných prvků PZTS a zařízení na perimetru
 • Přesná detekce poplachu umožňuje ve srovnání s ostatními systémy výrazně snížit počet pevných CCTV kamer a využít vlastností PTZ kamer k získání detailního přehledu o událos-tech v poplachovém sektoru
 • Možnost integrace do jiných bezpečnostních a vizualizačních systémů
 • Přehledný konfigurační program pro nastavení systému

Společnost Vesys Electronics s.r.o. je jediným výrobcem produktu PrimSec. Produkt PrimSec je majetkem společnosti, neexistuje jiný výrobce tohoto produktu. Na produkt PrimSec má společnost zaregistrovanou ochranou známku č.z. 348465. Výpis z rejstříku ochranných známek ÚPV
Produkt je patentován u ÚPV 2014-29640 a 2014-391.